Články

Každý porod má svůj pravý čas

9. května 2017

Termín porodu se blíží, rodiče si mnohdy oddechnou, jejich miminko už je donošené a může se klidně narodit. Ovšem vypočtené datum porodu je tu a dítě si stále spokojeně plave v plodové vodě. Co se děje? Snad nepřenáším?!?

A jde opravdu o přenášení nebo “přenášení”? Uvozovky jsou zde zcela na místě. Zatímco definice termínu přenášení mluví zcela jasně období po 42. týdnu těhotenství, mnohé ženy si vyslechly verdikt “přenášíte!” hned po vypočteném termínu porodu podle poslední menstruace. Pojďme si tedy krátce osvětlit, co to vlastně přesně je termín porodu a přenášení.

Podle data poslední menstruace si žena či její porodní asistentka, případně lékař, lékařka zjistí, jaký je termín porodu. Jde o vypočtené datum, ovšem plus minus dva týdny! Po celé toto období, tedy jeden měsíc, je žena tzv. v termínu. Teprve po 42. týdnu mluvíme o přenášení, které může mít svá rizika, zřejmě z důvodů klesání schopnosti placenty dítě vyživovat. To je i důvodem častějších prohlídek v tomto období, nejlepší prevencí je sledování dítěte, lékařskou terminologií plodu. Pokud je miminko v pořádku a prospívá, není žádný důvod k vyvolání a můžeme v klidu počkat na ten pravý čas. Velká škoda je, že mnozí lékaři, možná bychom mohli říct, že mnohé porodnice považují za vhodnou prevenci vyvolání porodu. To se děje v mnoha civilizovaných zemích – a právě to je důvodem, proč se tato problematika stala hlavním tématem Světového týdne respektu k porodu 2017. V moderním porodnictví totiž nastává úplná “doba indukční”. Porody jsou vyvolávány velmi často – a často velmi zbytečně. Důsledkem je pak zejména nárůst císařských řezů, v tomto ohledu rovněž zbytečných. Je skvělé, že vyspělá medicína umí operativně vybavit dítě z matčina těla, že císařský řez máme k dispozici. Ovšem je to velká břišní operace, vyhrazena jen pro mimořádné situace. Světová zdravotnická organizace doporučuje udržet míru císařských řezů pod 10 – 15% hranicí. Tento “alternativní porod” má totiž svá rizika, zatěžuje dítě horší poporodní adaptací a matku pomalejším hojením, může narušit i jejich vzájemnou vazbu a kojení.

Komunitní porodní asistentka Veronika Bednářová popisuje současnou praxi českých porodnic: „Podporuji přirozené těhotenství a následný přirozený porod se všemi aspekty, které k němu patří. Často od svých klientek slýchám stížnosti na současný lékařský postup, kterým je rutinní vyvolání porodu, ačkoli je dítě i matka v pořádku, jen je těhotenství delší než 40 týdnů. Ženy tíží strach z takového zásahu do života jejich i jejich dítěte a cítí, že je ještě čas a jejich dítě se jistě brzy samo narodí. Jsou vystaveny nátlaku zdravotníků, často musí odolávat výhrůžkám, že ohrožují svoje dítě, nebo dokonce konstatování ze strany lékařů, že pokud nenastoupí na vyvolání, jejich dítě zemře.  Bezpečí ženy i jejího dítěte je pro mě vždy prioritou, proto doporučuji pravidelně sledovat stav dítěte a matky. Plně a pravdivě ženu o všem informovat, komunikovat s ní, nabízet možná řešení a znát její názor, ale pokud je vše v pořádku, trpělivě čekat na ten pravý čas. Nátlak a zastrašování nejsou řešením!”

Svá negativa má samozřejmě, jako každý zásah do normálního porodního procesu, i vyvolávání porodu. Podle Robin Elise Weiss, duly a lektorky předporodní přípravy, existuje několik rizik uměle vyvolávaného porodu. Především přináší riziko tísně pro dítě, odborně před porodem nazývaným plod. Tíseň plodu mohou způsobit nepřirozené kontrakce, které indukce vyvolala. Ženy, které mohou srovnávat zkušenost normálního, přirozeně započatého porodu a toho indukovaného, se shodují na tom, že kontrakce po vyvolávání jsou úplně jiné – silnější, bolestivější, daleko hůře zvladatelné. Může se stát, že jejich působením dítě zaujme nepříznivou polohu. To s sebou pak nese riziko použití kleští nebo vakuumextraktoru.

Impuls ke spuštění zdravého porodního procesu přichází od dítěte. Pokud dítě vybavíme na svět příliš brzy, byť i jen o týden, může být nezralé, nepřipravené, tzv. pozdně nedonošené. To se může projevit nejen dechovými obtížemi, ale i celkově horší poporodní adaptací, silnější novorozeneckou žloutenkou a spavostí a nezralou termoregulací.

Je skvělé, že dnešní moderní porodnictví přináší možnost pečlivé kontroly zdravotního stavu dítěte během těhotenství. Pokud se miminku nedaří, zdravotníci to mohou včas odhalit a vyvolat porod dříve, pokud je to nezbytné. Právě tato výhoda nám zároveň může pomoci, aby se většina dětí mohla narodit ve správném termínu, zralá a zdravá.

Petra Sovová

Zdroje: Robin Elise Weiss PhD.: Pět důvodů, proč se vyhnout indukci porodu

MUDr. Josef Zahumenský: Potermínové těhotenství, přenášení (porodnice.cz)

„Vnitřní muž“, „vnitřní žena“ a narození dítěte., J. Bílý

V naší psýché můžeme mnohdy pozorovat jakési složky nebo také „hlasy“. Určitě jste se už setkali s „vnitřním kritikem“, hlasem, který nás a naše rozhodnutí zpochybňuje. „Malé dítě“ se zase bude hlásit, pokud prožijeme situaci, která se dotkne traumat a návyků, které jsme jako děcko prožívali. Samozřejmě, že tyto hlasy patří všechny do celku „Já“ a že rozdělování psýché na „osoby“ je pouhý koncept, který nám umožňuje lépe pochopit jisté reakce. Přesto se občas vyplatí, se na „vnitřní osoby“ podívat detailněji.

S konceptem „vnitřního muže“ a „vnitřní ženy“ pracuji už dlouho – nejen konstelačně. Každý z nás má cosi jako „mužskou část“, expanzivní a činorodý díl, který je zodpovědný spíše za logiku a racionalitu v našem konání, a „ženskou část“, která je více pocitová, podléhá častějším změnám nálady a je orientována spíš na příjem než agresi. Jak u muže, tak i u ženy se může stát, že jedna či druhá část stojí více v popředí. Někdy se síla těchto dvou „hlasů“ mění a jejich priorita se prohodí, většinou ale zůstávají delší dobu neměnné.

Už dlouho jsem pozoroval, že se někdy vyplatí, v případech partnerských konfliktů postavit do konstelace „vnitřního muže“ a „vnitřní ženu“ obou partnerů. Taková konstelace rychle odhalí, kdo s kým má vlastně problémy a jak to stojí se silou jednotlivých složek. Zvážíme-li, že tyto dvě složky lze vystopovat u každého, je partnerský vztah výsledkem čtyř dílčích vztahů. Dva z nich jsou mezi mužem a ženou (tedy cosi jako „heterosexuální“, založené na opačné polaritě) a po jednom mezi mužem a mužem případně mezi ženou a ženou, kde základ vztahu je na porozumění, na souznění.

Pokud se dva lidé do sebe zamilují, může se stát (a podle mých zkušeností se to děje relativně často) že dominantní dílčí vztah nebude ten mezi „vnitřním mužem“ partnera a „vnitřní ženou“ partnerky, ale některý jiný z oněch tří zbylých. Například se může jednat o partnerku, která je ve své ženskosti zraněná a podvědomě nedůvěřuje mužům. Vybere si tedy citlivého muže s velkým podílem „vnitřní ženy“ a její „vnitřní žena“ se „zamiluje“ do vnitřní ženy partnera. Ostatní tři vztahy budou „neprobuzené“.

Tento vztah může velice dobře fungovat – až do chvíle, kdy partnerka otěhotní. Tehdy totiž začne velice instinktivně hledat její ženská část „muže“ v jejím muži – tedy onu část, kterou až doposud ignorovala. To se děje z důvodů, které jsou ukryty v milionech let našeho vývoje. Žena, která chce porodit dítě je totiž po jistou dobu odkázána na silného a spolehlivého muže, který, abych to vyjádřil obrazem z doby ledové, hlídá před jeskyní a tahá domů mamuty, zatímco ona se stará o kojence. Tak to desítky tisíc let bylo, a současný vývoj společnosti, kde toto už není – alespoň pro naše přežití – nutné, na tom nic nemění.

Těhotenstvím se tedy zdánlivě z čistého nebe může ve vztahu mnoho změnit a my nepochopíme, proč se najednou mezi partnery objevují konflikty, než se s oběma „vnitřními“ složkami seznámíme.

Z mé praxe jsou některé, pro nezasvěcený pár dost neobvyklé otázky pro vyřešení takovýchto případů velice důležité. Například:

• Jak je na tom partner se vztahem ke svému vnitřnímu muži? (Tento vztah je často velice podobný jeho vztahu k otci.)

• Jak vypadá vztah vnitřní ženy partnerky k jejímu vlastnímu vnitřnímu muži? Tento vztah často zrcadlí zranění a nedůvěru ženy k jakýmkoliv „mužským“ osobám (ať už „z masa a kostí“ nebo vyskytujícím se pouze v psýché).

• Je vztah parterů založen spíš na přitahování skrze polaritu (což možná vede k častějším hádkám) nebo spíš na stejnosti? (V druhém případě existuje nebezpečí, že v případě těhotenství nebudou mít partneři s polaritou mnoho zkušeností).

• Jaký je vztah partnerky k jejímu otci a partnera k jeho matce? Toto často vypovídá o přebírání rolí, jako jimi jsou „princezna“ (starání se o otce a nahrazování matky) nebo „pomahač“ (být matce oporou, když otec selhává) či „hrdina“ (potřebuje stále někoho, koho by zachraňoval a někoho, s kým by bojoval).

Vidíme, že partnerství může příchodem dětí procházet hlubokou krizí. Ale není potřeba zoufat a házet flintu do žita – v pohledu na partnerské problémy je dnes mnoho lidí podstatně vědomější a zralejší, než tomu bylo u našich rodičů. Prostě jdeme ve vývoji dál a „oříšky“ na naší cestě (které by možná byly „balvany“ pro naše rodiče) můžeme a také bychom měli řešit.

——

Jan Bílý, ročník 1954, je předním českým odborníkem na stavění rodinných a systemických konstelací. Napsal tři knihy („Úžasná síla celku“, „Láska, vztahy, konstelace“ a „Růže pro Plúta“), nespočet článků a esejí a pořádá pravidelně semináře osobního rozvoje a přednášky (www.konstelace.info)

V rámci Světového týdne respektu k porodu můžete zavítat na přednášku autora článku, která se pod názvem „Máma-Táta-Dítě z pohledu ‚konsteláře‘“ bude konat v pražském Kině Perštýn 24. května 2012.