Homo Ecologicus: Ekologická stopa

Ekologická stopa nám říká kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k zajišťování všech zdrojů, které potřebuje jeden člověk ke svému životnímu stylu, a k zneškodnění všech odpadů, které při tom vyprodukuje. Měří se v globálních hektarech (gha).

Ekologickou stopu můžeme porovnávat s dostupnou biologickou kapacitou (produktivitou). Společnosti, jejichž ekologická stopa překračuje biologickou kapacitu, vytváří ekologický deficit.

Globální biologická kapacita je 1,8 gha.

Průměrná ekostopa jednoho obyvatele Česka je 5 gha. To znamená, že průměrný Čech žije takovým životním stylem, který vyžaduje a spotřebovává téměř 3 krát více zdrojů, než je na světě (na jednoho obyvatele) k dispozici. Jinými slovy, kdyby tak žili všichni, potřebovali bychom planety tři místo jedné.

Více na www.hraozemi.cz.