Nechte se opečovat na 13. ročníku Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství.

V Praze v MediaKlubu Spálená 3. týden v květnu proběhne už po 13. Festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Na týden od pondělí 14. května do neděle 22. května totiž připadá Světový týden respektu k porodu. Při této příležitosti se v různých zemích světa konají festivaly, přednášky a další akce, které pomáhají přijímat porod jako přirozenou a respektu hodnou událost v životě rodiny. Letošní podtitul zní: Méně zásahů, více péče.

Můžete se těšit na všechny tradiční součásti festivalu: tematické přednášky, workshopy a filmové projekce, představení výchovných a vzdělávacích systémů, obchůdek s knihami a se zbožím pro péči v těhotenství, při i po porodu a se sortimentem pro rodiče či například chytrými hračkami pro děti; dále výstavu Homo Ecologicus představující produkty, které pomáhají v péči o rodinu a zároveň šetří zbytečné zásahy do přírody. Můžete využít dětský koutek a zdravé občerstvení. Svou konzultaci vám na místě nabídnou porodní asistentky a duly (i poporodní), a zástupci projektů a neziskovek věnujících se těhotným ženám a rodičům. Další informace a podrobný program zde najdete v průběhu násedujících týdnů.

Festival nabízí vyžití nejen rodičům. Jako každý rok budou dopoledne všedních dnů věnována interaktivním exkurzím pro studenty a žáky/žákyně. Na několika zastávkách po expozicích v prostoru festivalu se dozvědí mnohé o zodpovědném a zdravém přístupu k plodnosti, o přirozeném porodu a dalších aspektech toho, jak se vědomě rodí rodič. Tato zastavení – děloha, porodní sál, pokojík, menstruační strom apod. jsou volně přístupná všem návštěvníkům festivalu během celého programu pro veřejnost.

Přehled všech akcí v dalších českých regionech můžete postupně hledat na www.svetovytydenrespektukporodu.cz.

Těšíme se na vás

Produkční tým