Aktuality

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje neurychlovat porod, pokud neexistují skutečná rizika

Rodící ženy jsou stále více vystavovány zbytečným a nevítaným zásahům, jako je císařský řez, varuje WHO.

Lékařský personál a porodní asistentky by neměli urychlovat porody, pokud nehrozí opravdové nebezpečí komplikací, říká WHO a upozorňuje, že příliš mnoho žen nezažívá přirozený porod, jak by chtějí.

Nové doporučení WHO převrací několik desítek let opakovanou radu, podle které byla cervikální dilatace pomalejší než 1cm za hodinu v první fázi porodní považována za riziko. Ženám je často k urychlení porodu podáván hormon oxytocin, poté končí epidurální analgezií kvůli bolestem, následuje klešťový porod či vakuová extrakce a v některých případech i císařský řez.
Toto starší doporučení „může být u některých žen těžko aplikovatelné a je nepřesné při určování žen, které jsou vystaveny riziku nežádoucích komplikací při porodu, říká agentura.

„Mnoho žen vyžaduje přirozený porod a upřednostňuje se spoléhat na vlastní tělo a porodit své dítě bez pomoci lékařských zásahů,“ říká Ian Askew, ředitel oddělení WHO pro reprodukční zdraví a výzkum. “I v případě, že lékařský zásah je chtěný či nezbytný, je zahrnutí žen do rozhodovacího procesu o péči, kterou dostávají, důležité proto, aby splnily svůj cíl prožít pozitivní porod,“ ještě dodal.

Každý rok probíhá kolem 140 milionů porodů, z nichž většina je nekomplikovaných. Přesto jsou ženy stále více za účelem snižování rizika vystavovány lékařským zákrokům, které mohou být zbytečné a nevítané, říká WHO. Konkrétně počet císařských řezů je celosvětově příliš velký a jako velká operace obnáší svá rizika.

„Chceme, aby ženy rodily v bezpečném prostředí, s kvalitními ošetřovateli a v dobře vybavených zařízeních. Nicméně navyšování lékařských zásahů v průběhu běžného porodu podkopává ženám jejich schopnosti porodit a negativně zasahuje do jejich zkušeností s porodem,“ říká Dr Princess Nothemba Simelela, asistentka generálního ředitele WHO pro rodinu, ženy, děti a dospívající.

„Pokud porod probíhá normálně a žena a dítě jsou v dobrém stavu, nepotřebují žádné dodatečné zásahy k urychlování porodu.“

Denně umírá na komplikace v těhotenství či při porodu kolem 830 žen. Většině těchto úmrtí lze předejít vysoce kvalitní péčí v těhotenství a během porodu.

Originální text v Guardian vyšel 15.2.2018

Nechte se opečovat na 13. ročníku Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství.

V Praze v MediaKlubu Spálená 3. týden v květnu proběhne už po 13. Festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Na týden od pondělí 14. května do neděle 22. května totiž připadá Světový týden respektu k porodu. Při této příležitosti se v různých zemích světa konají festivaly, přednášky a další akce, které pomáhají přijímat porod jako přirozenou a respektu hodnou událost v životě rodiny. Letošní podtitul zní: Méně zásahů, více péče.

Můžete se těšit na všechny tradiční součásti festivalu: tematické přednášky, workshopy a filmové projekce, představení výchovných a vzdělávacích systémů, obchůdek s knihami a se zbožím pro péči v těhotenství, při i po porodu a se sortimentem pro rodiče či například chytrými hračkami pro děti; dále výstavu Homo Ecologicus představující produkty, které pomáhají v péči o rodinu a zároveň šetří zbytečné zásahy do přírody. Můžete využít dětský koutek a zdravé občerstvení. Svou konzultaci vám na místě nabídnou porodní asistentky a duly (i poporodní), a zástupci projektů a neziskovek věnujících se těhotným ženám a rodičům. Další informace a podrobný program zde najdete v průběhu násedujících týdnů.

Festival nabízí vyžití nejen rodičům. Jako každý rok budou dopoledne všedních dnů věnována interaktivním exkurzím pro studenty a žáky/žákyně. Na několika zastávkách po expozicích v prostoru festivalu se dozvědí mnohé o zodpovědném a zdravém přístupu k plodnosti, o přirozeném porodu a dalších aspektech toho, jak se vědomě rodí rodič. Tato zastavení – děloha, porodní sál, pokojík, menstruační strom apod. jsou volně přístupná všem návštěvníkům festivalu během celého programu pro veřejnost.

Přehled všech akcí v dalších českých regionech můžete postupně hledat na www.svetovytydenrespektukporodu.cz.

Těšíme se na vás

Produkční tým