Homo Ecologicus: Odívání


Pro výběr oblečení platí podobná pravidla jako pro výběr potravin:

Konvenční výroba využívá velkého množství chemikálií, jejichž rezidua zůstávají i v textiliích. Tím zatěžují naše zdraví, zároveň průmyslové zemědělství zatěžuje přírodu a vážně poškozuje zdraví lidí v něm pracujících.

Doprava na velké vzdálenosti přináší další zátěž.

Narozdíl od potravin můžeme oděv RECYKLOVAT, používat ho dlouhodobě, dědit, různě přešívat. Při nákupu dáváme přednost kvalitního zboží, které déle vydrží. U nás doma.