Homo Ecologicus: Potraviny

Proč je BIO dražší?

  • Ekologické hospodaření vyžaduje více pracovní síly, která nahrazuje toxické pesticidy.
  • Výroba v malém je nákladnější.
  • Do cen se promítá nízká konkurence na domácím trhu s biopotravinami.
  • Do cen zboží z průmyslového zemědělství není zahrnuto znečištění vod pesticidy či hnojivy a další ekologické škody, které se musí složitě a nákladně odstraňovat.

Je BIO zdravější?

BIO může být zdravější nejen pro krajinu, ale někdy i pro lidi. Záleží na konkrétním případu. V některých ohledech je na tom lépe než průmyslové protějšky, v jiných téměř stejně. Například zelenina často obsahuje více vlákniny, minerálních látek a vitamínů. V mase a mléčných výrobcích se zase nachází více omega-3 nenasycených kyselin, prospěšných pro srdce a cévy. Krmení skotu senem a zeleným krmivem výrazně snižuje výskyt patogenních bakterií.

Odkud pocházejí biopotraviny v našich obchodech?

Více než 60 % biopotravin v českých obchodech pochází z dovozu. Dováží se i zboží, které by snadno mohli dodávat čeští ekozemědelci a výrobci: mléčné výrobky, maso, těstoviny, oleje a tuky či zelenina. Dovoz je zbytečně promarněná příležitost pro české zemědělství a krajinu.

BIO z ciziny, nebo raději české neBIO?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Obě možnosti mají své plusy. Bio za sebou nenechává pole postříkaná pesticidy a průmyslovými hnojivy. Místní potraviny se zase obejdou bez dálkové dopravy. Navíc vždy záleží na konkrétním případu. Nejlepší řešení tedy je: podporovat české ekologické zemědělství a kupovat místní biopotraviny.

Deset důvodů proč jíst místní (bio)potraviny

1. Zdraví – biopotraviny mohou mít vyšší nutriční hodnotu, obsahují větší množství vitamínů, antioxidantů a jiných zdraví prospěšných látek. V biorajčatech byl prokázán vyšší obsah sušiny, vitaminu C, flavoidů a beta-karotenu.

2. Lepší chuť – několik studií ukázalo, že naslepo hodnotící ochutnávači dávají přednost ekologickým jablkům. Měření u biojablek rovněž potvrdilo zřetelně lepší poměr sladkých a trpkých látek.

3. Podpora místní ekonomiky – ekologické zemědělství vytváří nová pracovní místa a podporuje místní ekonomiku. Zaměstnává obvykle o 10-20 % více lidí než konvenční zemědělství.

4. Rozmanitost – v lokálních odrůdách, životních způsobech lidí i ekologické diverzitě. Nikoli v množství balení či značek.

5. Důvěryhodnost – místním potravinám od známého zemědělce můžete věřit a také můžete ovlivnit způsob jejich produkce.

6. Menší znečištění – průmyslové zemědělství patří mezi hlavní příčiny zamoření řek, potoků a podzemní vody dusíkem. Kvůli tomu se v létě daří zeleným řasám a sinicím, které komplikují koupání.

7. Krajina – ekologické zemědělství navrací krajině její tradiční ráz, obnovuje zaniklou mozaiku remízků, polí, luk a strání. Navrací do krajiny ohrožené druhy živočichů a rostlin.

8. Doprava – potraviny dnes často cestují napříč Evropou nebo přes půl zeměkoule. Máte jistotu, že jahodový jogurt na vašem stole neprocestoval 8000 kilometrů?

9. Dobré vztahy – kontakt s místními zemědělci podporuje vztahy v místním společenství a spojuje lidi s podobnými zájmy.

10. Příklad a inspirace – nezanedbatelné je také to, že svým životním stylem inspirujete ostatní.

Čerstvé (bio)potraviny na dosah

Co jsou to BIOKLUBY?

Bioklub je sdružení lidí (formální i neformální), kteří chtějí nakupovat čerstvé biopotraviny (mléčné výrobky, zeleninu, ovoce aj.) přímo od ekozemědělců. Jsou prospěšné v situaci, kdy na místním trhu nenaleznete požadované produkty, vyžadujete-li místní produkty ekologického zemědělství či se snažíte částečně snížit konečnou cenu biopotravin.

Proč nakupovat v bioklubu?

Napomáhají podpoře místních zemědělců a současně dávají spotřebitelům možnost ovlivnit a zároveň se více dozvědět o produkci potravin na jejich stolech.

Založte si bioklub

Co potřebujete k založení bioklubu?

  • zodpovědnou osobu (zástupce bioklubu, který je v osobním kontaktu s farmáři)
  • místo k uskladnění potravin
  • vyhledat a kontaktovat zemědělce s žádanými produkty (možno použít adresář Hnutí DUHA)
  • vytvořit si pravidla fungování bioklubu (termíny odběru, způsob platby atp.)
  • sepsat seznam členů


Potravinová banka
– jde vlastně o jednu velkou spíž pro trvanlivé potraviny (těstoviny, jáhly, pohanka, kroupy aj.). Díky tomu, že se potraviny od zemědělců a výrobců odebírají ve velkých baleních, bývají značně levnější než v obchodech. Princip fungování je podobný jako v případě bioklubů, pouze je nutno získat vstupní volný kapitál na nakoupení zásob biopotravin.