Zakladatelka a výkonná ředitelka Prostor pro rodinu, z.ú.