Pavla Koucká je psycholožka, matka tří dětí.

Jejím profesním zaměřením je zrání osobnosti. Věnuje se dospělým lidem, často rodičům. Poradenství, terapie, péče o rodiče. Působila na linkách důvěry, v současnosti pracuje v azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi.

Je autorkou mnoha článků a knih Výchova láskou (Portál, 2012) a Zdravý rozum ve výchově (Portál, 2014).