Tereza Reichová

Studentka katedry dokumentární tvorby na FAMU.
Absolventka FAMU, katedry dokumentární tvorby
a Literární akademie, obor Interaktivní média – Tvůrčí psaní.

 

Filmografie (výběr):

Do vlastních rukou (59´,2008)
Kruh – portrét demonstrace (FAMU, 62´, 2009)
Manuál na výrobu teroristy (FAMU, 92’, 2010)

Veřejně načerno – režie s Lucií Královou (TV film, 26’,2011)
Přizpůsobivá média (TV film, 26’,2012)
Stát proti všem (TV film, 26’,2012)
A kdo je tady flákač? (TV film, 26’, 2014)
To za nás fakt nebylo (TV film, 26’, 2014)
Terapie s Mírou (TV film, 26’, 2015)
Manifest jiné práce – režie s Apolenou Rychlíkovou (TV film, 26’, 2016)

Petra Langová

Petra Langová aka Petra Aiša Rebelka založila nestátní neziskovou organizaci Juno Moneta původně jako odezvu na „byznys na porodech“ v podobě poplatků za přítomnost otce u porodu vlastního dítěte. Petra poukazovala na to, že tyto poplatky jsou vybírány nezákonně a nakonec tato skutečnost byla s její pomocí dvakrát prokázána i u soudu a porodnice postupně poplatky přestaly (nebo přestávají vybírat). V současné době pomáhá lidem, kteří hledají pomoc při hospitalizaci svých dětí v nemocnici a porušování práv rodiček.

 

Barbara Heger

„Jmenuji se Barbara Heger a jsem certifikovanou školitelkou (seminarleader) polské pobočky Familylab Association. Familylab je organizace nabízející semináře, přednášky, workshopy a poradenství rodičům, rodinám i veřejným organizacím. Byla založena dánským rodinným terapeutem a pedagogem Jesperem
Juulem, který vypozoroval změny v nastavení rodinných vztahů v nové kultuře tzv. informačního, nebo chcete-li na vzdělání založeného, věku.
Je mi 37 let. Pocházím z Polska, ale již 9 let žiju v Praze s mým českým manželem a naší tříletou dcerou.V současné době jsem na rodičovské dovolené. Kromě vedení inspirujících seminářů Familylab pracuji spolu se třemi dalšími ženami na založení bistra spojeného s rodinným centrem.“

Kdo je Jesper Juul a proč Familylab Association:

Dánský rodinný terapeut podává svými knihami a semináři (projekt Familylab) pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým dětem chtěli lépe porozumět a kteří si s dětmi touží vybudovat opravdu trvale stabilní a zdravý vztah.

Podle Jespera Juula děti vysílají naprosto kompetentní signály a v zásadě reagují na svět velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné jedince z nich vychovají teprve dospělí. – Kompetentní ovšem neznamená, že by byly děti vševědoucí, a stejně tak ani pro rodiče to neznamená zvolit cestu nejmenšího odporu.

Knihy Jaspera Juula, přeložené do češtiny:
~ Dítě – váš partner ve výchově – na cestě za novými rodinnými hodnotami (2015)
~ Vůdce smečky – láskyplné vedení v rodině (2016)
~ Trénink empatie u dětí (2018)

Vratislav Hlásek

Padesát let svého života jsem prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel,  lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto mé životní role propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život. Během své praxe jsem zjistil, že psychické i somatické deficity, jimiž trpí dospělí, kteří strávili své dětství v ústavní péči, se stále častěji dotýkají i lidí z rodin zdánlivě funkčních a materiálně zajištěných.

Více než 25 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí mne dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

Moje cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.

Cílem koučování, spolupráce s klientem, je nalezení jeho životního souladu změnou nechtěných návyků. Dosáhnout osobní svobody pomáhám klientům především následujícími metodami:

Individuální koučování

  • Přemýšlivým rozhovorem objevujeme s klientem různá omezení v jeho způsobu přemyšlení o sobě, lidech i ostatních věcech.
  • Mentoringem o fungování a schopnostech našeho mozku pak nacházíme možnosti k jejich překonání.
  • Konfrontací individuálního životního příběhu s přirozenými potřebami a obecnými kulturními schématy, pomáhám klientovi vytvořit prostor pro pochopení sebe sama.
  • Provázením podporuji klienta při přijímání jeho vlastní přirozenosti, při inventuře dosavadních hodnot a při objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to jak ho svobodně realizovat.

Skupinové či párové koučování

  • Metodou moderovaného rozhovoru pomáhám odstraňovat komunikační bariéry ve firmách, partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich negativního dopadu na děti.

Práce s tělem

  • Formou provázeného prožívání pomáhám při řešení problémů s přijetím sebe sama, se zvládáním trémy či studu, s nejistotou v osobní i partnerské intimitě či sexualitě ap.

 

S Rozšířenou rodinou souvisí úzce i náš další projekt: Rodina v klidu

https://www.rodinavklidu.cz/

CO DĚLÁME?

Propojujeme rodiny soběstačné a rodiny ohrožené chudobou. Provázíme je při překračování strachu a nedůvěry tak, aby se nebály kooperovat v menších nepříbuzenských skupinách. Přínosem této spolupráce je generování finančních, časových a emočních zdrojů a jejich sdílení ve prospěch svůj a především dětí.

PROČ TO DĚLÁME?

Rozpad kooperující široké mnohočetné rodiny zanechal dnešním dětem rodinu v podobě toho nejmenšího možného torza, tzv. nukleární rodinu tvořenou často dvěma, resp. jedním rodičem a jedním, resp. dvěma dětmi. Takto omezený primární sociální prostor neumožňuje dětem se zdravě a plnohodnotně vyvíjet a přitom je pro rodiče nesmírně vyčerpávající…

V důsledku toho prožívají obě strany mnoho zklamání a nejednou propadají zoufalství. Dospělí často získávají pocit, že ve své rodičovské roli selhali a rodinu opouštějí, případně ji ze strachu vůbec nezakládají. To se netýká pouze lidí ze sociálně slabého prostředí, ale i lidí v profesním životě úspěšných, dobře situovaných, středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaných. Následkem je porodnost, která se pohybuje dlouhodobě pod přirozenou udržitelností.

Co by projekt mohl přinést vám?
Co vy můžete nabídnout ostatním?
Zaujala vás myšlenka a přemýšlíte jak ji realizovat?

Pojďme si o tom povídat. Pojďme tvořit.
Napište si o termín konzultace Martině Elterlein

martina.elterlein@gmail.com

Julie Kochová

Jedna z iniciátorek projektu Dobrý start.

#půjčujemedětemhlas #dětidorodin #zrodinydoletídál #dobrýstart #jsmetady