Homo Ecologicus: Přirozená antikoncepce

Věděli jste, že:

– je možné mít pod kontrolou plodnost bez hormonální či jiné zátěže?

Symptotermální metoda je vědecky i lékařsky podložená antikoncepční metoda se spolehlivostí srovnatelnou s užíváním hormonální pilulky. Pearlův index STM je 99,6 % a hormonální pilulka má index 99,7 %. Oba údaje platí při správném užívání. STM je založená na vnímání vlastního těla. Vychází z pozorování symptomů děložního sekretu, děložního čípku a teploty, která se během cyklu mění.

STM je vhodná pro: spolehlivé předcházení početí a plánované, vědomé početí
– řešení příčin neplodnosti
– poznání společné plodnosti páru a k sebepoznání.
Díky tomu pár velmi přesně a spolehlivě určí:
– plodné a neplodné období
– zda dochází k ovulaci
– zda jsou cykly zdravé
– kdy je nejvhodnější doba pro početí
– jak se početí spolehlivě vyhnout.

Pozorování a vyhodnocování stačí průměrně deset dní v každém cyklu.

http://www.zenaluna.cz/p%C5%99irozen%C3%A1-antikoncepce
http://prirozenaantikoncepce.cz/
http://www.lpp.cz/