Světový týden respektu k porodu

Tradice Světového týdne respektu k porodu vznikla souběžně v několika frankofonních zemích jako reakce na stále přetechnizovanější obor porodnictví.

Česká republika se připojila prostřednictvím Hnutí za aktivní mateřství v roce 2006. I v naší zemi pociťujeme výrazně se rozevírající nůžky mezi normálním, přirozeným porodem a tím, co je ženám běžně nabízeno. Úplně stranou zůstávají aktuální vědecká doporučení, stále převažuje zastaralá rutina a porodnické násilí, do porodu se často a zbytečně zasahuje a často (rovněž zbytečně) také končí operativně.

Po celé republice můžete třetí květnový týden navštívit přednášky, diskuse, filmové projekce a další akce. V Praze vás zve Hnutí za aktivní mateřství na Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, svůj program ale nabízí i mnohá mateřská a rodičovská centra.

Přehled všech akci najdete na webových stránkách www.svetovytydenrespektukporodu.cz.