Attachment – klíč k pochopení sebe i druhých

Čas: 16/05/2017 18:00, délka: 105 min.
Místo: Zelený sál

Každé dítě přichází na svět vybaveno potřebou vztahu. První důležitou osobou bývá pro dítě obvykle matka a právě ona mívá na ně z hlediska vztahovosti největší vliv. Pokud je na dítě vyladěná, její péče je láskyplná a její chování pro dítě srozumitelné, pak se v jeho mozku ukládá základní informace, že být ve vztahu je bezpečné a obohacující. Pokud jsou však podmínky pro vytvoření první a prototypní vazby pro dítě nějak nevýhodné nebo dokonce nebezpečné, může dojít k narušení. Co je tzv. attachment a jaké druhy vazby rozlišujeme? Co všechno v našem životě attachment ovlivňuje? Lze případné jeho poruchy nějak hojit? Může poruchou attachmentu trpět i skupina nebo dokonce společnost? Základní problematikou citové vazby posluchače provede rozhovor Evy Labusové s Kristýnou Buškovou.