Dílna Píšeme dopisy „Moje pojišťovno…“

Čas: 16/05/2017 15:00, délka: 120 min.
Místo: Bar

Na letošním festivalu máme pro rodiče připravenou přímou možnost zapojit se do prosazování změn v českém porodnictví.
Manželé Fafílkovi (zakladatelé iniciativy www.pronasanasedeti.cz) organizují v průběhu festivalu dílnu „Píšeme dopisy: Moje pojišťovno…“.
Účastníky dílny seznámíme s možnostmi péče, která je ženám běžně dostupná a hrazená pojišťovnami v západní Evropě. Poté jim pomůžeme napsat dopis adresový přímo jejich pojišťovně, ve kterém na základě vlastních potřeb a uvážení vyjádří zájem o služby, které jim pojišťovna nehradí a třeba v Česku ani nejsou běžně dostupné.“ K dopisům dostanou účastníci v dílně také obálku a známku. Po skončení dílny tak budou dopisy rovnou odeslány. Cílem akce je oslovit pojišťovny přímo. „Jde nám o zviditelnění hlasu rodičů-uživatelů zdravotní péče, kteří konstruktivně a kultivovaně vyjadřují své potřeby. Myslíme si, že napsat dopis v kruhu dalších rodičů, může být příležitostí udělat něco konkrétního třeba také pro lidi, kteří se k tomu jinak nedostanou.