Jaké to je být náhradním rodičem? Možnosti náhradní rodinné péče v Česku

Nemůžete mít vlastní děti, a chtěli byste svůj život o dětský svět a výchovu dítěte obohatit?
Chcete se dozvědět víc o možnostech a podmínkách dlouhodobé pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a adopci (osvojení)?
Dobrá rodina, o.p.s. jako jedna z dnes už naštěstí mnoha nestátních neziskových organizací je prostředníkem mezi odloženými nebo nechtěnými dětmi, o které se jejich vlastní rodiče nemohli nebo nedokázali postarat na jedné straně a zodpovědnými dospělými, kteří na sebe berou nelehkou úlohu pomoci tyto děti bez rodičů vychovat a dát jim zázemí a citové vazby, které potřebují a bez kterých v dospělosti nejsou schopné zdravé vztahy vytvářet a udržovat.
Kvůli špatně nastavené legislativě,  kterou se dlouho nedařilo změnit, se ještě i dnes dostává, možná zbytečně, do kojeneckých ústavů v Česku na dva tisíce kojenců a batolat za rok. Můžeme to změnit.
I vy můžete být prvními vlaštovkami…
Ve zlínském kraji už se to podařilo, více na  https://zlin.idnes.cz/kojenecke-ustavy

Buďte srdečně zváni na workshop s Dobrou rodinou!
Provede vás zástupce z doprovázející organizace Dobrá rodina, o.p.s., jeden zástupce z řad zkušených pěstounů a možná nás při příležitosti dne pro rodinu (15. května) navštíví i Markéta Pěchoučková z MPSV, která nám krátce představí model péče o ohrožené děti v Holandsku.

info@dobrystart.cz
https://www.dobrystart.cz/

„Pracuji v dětském domově, kde jsou převážně postižené děti (kombi vady). Ač se jim snažíme zpříjemnit život, jak se dá, a samozřejmě lékařskou péči nezanedbáváme, přesto bychom je nejraději viděli v náručí rodičů. Ať už vlastních nebo pěstounů. Rodinu prostě žádný ústav nemůže nikdy nahradit,“ z e-mailu, který obdržela Dobrá rodina.

Dobrý start podporuje řada známých tváří, mimo jiné Tamara a Tomáš Klusovi

Kdo jsme?

Vznikli jsme pod názvem Dobrý start jako otevřená iniciativa lidí, kteří mají různé profese, ale společný cíl: Pomoci malým dětem z ústavů do rodin. Sdružujeme odbornou i laickou veřejnost; všechny, kterým nejsou příběhy ohrožených dětí lhostejné.

Za kampaní stojí Linda Kallistová Jablonská a Irena Hejdová (autorky filmu V nejlepším zájmu dítěte), Klára Laurenčíková Šimáčková (předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte) a doprovázející organizace Dobrá rodina, o. p. s.

O co se snažíme?

Naším cílem v rámci kampaně Z rodiny doletí dál je zvednout zájem veřejnosti a dát nejen politikům otevřeně najevo, že především malé děti do ústavů nepatří. Chceme, aby byl připraven a přijat zákon, který umožní postupně úplně zakázat umisťování malých dětí do kojeneckých ústavů (dnes se jmenují dětská centra) a dalších zařízení. Ve vládě Bohuslava Sobotky připravilo návrh zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí, vláda ho ale na svém hlasování v srpnu 2017 bez relevantních připomínek zamítla.

Proč hlavně malé děti nepatří do ústavů?

To, co se naučíme v prvních měsících života, nás ovlivňuje už navždycky. Náš mozek si velmi pečlivě zapisuje naše rané zkušenosti a prožitky. Miminka možná vypadají, že potřebují jen jíst a spát, ale naprosto zásadní je pro ně i pocit bezpečí, který zažívají jen v milující náruči.

Z dlouhodobých výzkumů neurobiologického vývoje víme, že i krátký pobyt v kojeneckém ústavu může na dětech zanechat celoživotní a nenapravitelné následky. Děti z ústavů mají především tzv. poruchu attachementu (citové vazby), která vede k jejich horšímu zařazení do společnosti, problematickému chování, zvýšeným sklonům ke kriminalitě, nezaměstnanosti a dalším problémům.

Kam děti půjdou?

Chceme, aby každé dítě, pokud se o něj jeho rodina nemůže starat, mohlo jít do milující a bezpečné náhradní rodiny – do adopce nebo do pěstounské péče.

 

https://www.facebook.com/zrodinydoletidal/videos/345366329237488/