NÁŠ PRVOROZENÝ – ovlivňuje nás naše pořadí narození?

Čas: 20/05/2017 10:00, délka: 105 min.
Místo: Zelený sál

Otázkou sourozeneckých konstelací se zabýval již na počátku 20.století švýcarský
psycholog, žák Zikmunda Freuda, Alfred Adler.
Od té doby vzniklo mnoho studií, dle kterých naše pořadí narození důležitou roli v
našem životě opravdu hraje.
Naše pořadí narození, věkový odstup a jakého jsme pohlaví vzhledem k sourozencům
působí na náš temperament, volbu partnera i povolání. Pořadí narození našich rodičů
může mít vliv na naše vzájemné porozumění.
Oblasti, kterým se ve své prezentaci budu věnovat:
1. Teorie sourozeneckých konstelací
2. Prvorozený rodič
3. Příchod prvorozeného dítěte
4. Dcera, syn
5. Věkový odstup od dalšího dítěte a jeho vliv na prvorozeného