Nechtěné zásahy při porodu a po něm

Přijďte sdílet své citlivé téma v uzavřeném bezpečném prostoru s Petrou Langovou, Stellou M. Valentovou, ing. Ivanou Antalovou.