Nevědomé kořeny ženské síly a Vaše autonomie

Dnes, v genderově korektnější době, jakoby znovu začíná ožívat zájem také o skutečnou
povahu mužské a ženské síly. Zkusme si přiblížit, jak se na tyto nesnadné otázky dívá
analytická psychologie, která v tomto smyslu navazuje nejen na alchymii, gnostická učení,
archetypy, hermetické a hermeneutické nauky osvícené části středověku, ale zejména na
opravdu tradiční postoje a filosofii přírodních národů. Jistě není nutné a ani možné
regresivně se vracet zpět proti proudu vývoje. Je ale užitečné naslouchat vlastním
pramenům. Kam nás vede náš instinkt? A naše tělo?
Autonomie je o umění rozhodovat se v souladu s naším zbudovaným integrovaným já.
Zahodit veškerou rozpolcenost naší doby, jít dovnitř, kde máme a vždy jsme měli odpovědi
na všechny naše otázky.
Jak se napojit na kořeny naší ženské síly a jednat dle sebe – o tom bude přednáška Pjéra la Šé´ze, na kterou vás tímto srdečně zveme.

A tady je pro vás dárek v podobě videozáznamu přednášky Pjéra la Šé´ze na téma OSUD z produkce ansámblu Dajána z ledna 2018