Přehled a porovnání alternativních proudů ve vzdělávání

Čas: 18/05/2017 19:00, délka: 105 min.
Místo: Modrý sál

(waldorf, montessori,svobodné a lesní školy, intuitivní pedagogika …)

V současné době zažíváme velkou vlnu zakládání alternativních škol a školek, většinou z iniciativy rodičů. Souvisí to s rostoucí nespokojeností se systémem tradičního školství. Který z alternativních proudů si ale vybrat? Pro koho se který proud lépe hodí? Co mají společného, co je rozděluje? Daří se jednotlivým alternativním školám či školkám v praxi dostát svým ideálům? Omezují nás spíše zákony nebo vnitřní bariéry uvnitř v nás?