Všechno má svůj čas

Existuje nepřehlédnutelný fakt, že my lidé jsme velmi rozdílní.Jsme charakterizováni různou konstitucí, máme různý temperament,individuální naturel.Jinak reagujeme na různé podněty, různě zvládáme na první pohled stejné situace,máme individuální schopnosti, zvláštnosti, schopnosti regenerace těla …v neposlední řadě jinou inteligenci, životní folosofii, náboženské vnímání.

A to je skutečnost, kterou musíme zohledńovat.
I když všichni lidé podléhají stejným přírodním zákonům a naše těla jsou principiálně stejně konstruována,přesto se od sebe ve všech oblastech lišíme.
Nicméně více než tři století po Descartovi,muži který prosadil mechanistický pohled na život,je lékařská věda stále do velké míry založena na „pojetí těla jako stroje, nemoci jako důsledku selhání stroje a na úkolu lékaře stroj spravit“.
Se vznikemorganizované medicíny se prosadily patriarchální vzorce a lékařství začali ovládat muži.To je doprovázenoracionálním a vědeckým přístupem ke zdraví, léčení, období těhotenství i způsobu přístupu k dnešním porodům, který bohužel přejímají i ženy – lékařky.
 V současné epoše je třeba příchod člověka na svět (porod) kultivovat a vrátit období těhotenství i porodu jeho celostní a důstojný rozměr.
Je důležité opět učinit z okamžiku, kdy je zjištěno těhotenství a i následujícího období, přirozenou a zároveń vědomou součást života, za kterou nesou zodpovědnost oba partneři, žena a muž, každý v rámci svých životních rolí. Je potřeba si uvědomit, že člověk není stroj, těhotenství a porod je přirozený životní proces.Je potřeba si uvědomit : že všechno má svůj čas.
Autorem publikovaného příspěvku je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.