Waldorfská pedagogika

Čas: 19/05/2017 12:00, délka: 105 min.
Místo: Zelený sál

Mgr. Táňa Smolková je autorkou stejnojmenné knihy Dítě v úctě přijmout obsahující vzdělávací program waldorfské mateřské školy a knihy Na cestě od lile k růži aneb skutečná pedagogika začíná tam, kde se učitel učí přinejmenším tolik jako dítě. Tato publikace o netradičně tradicionalistické metodě výchovy, založené na zásadách waldorfské pedagogiky a čerpající z duchovního odkazu českého pedagoga Přemysla Pittera, je určena všem, kdo pečují o děti předškolního věku – rodičům, vychovatelům, učitelům. Její autorka, zkušená pedagožka Táňa Smolková přesvědčeně a přesvědčivě líčí výchovný koncept strukturovaný podle křesťanského roku a inspirovaný duchovním obsahem jeho sedmi klíčových úseků.

Táňa Smolková je ředitelkou waldorfské mateřské školky Maitrea ve Slušticích (www.skolka-maitrea.cz).