Umožnit dítěti a jeho rodině přívětivý příchod na svět – to je dar pro celý život

Je mi velkou ctí, že již 3. rokem mám tu milou povinnost osobně podpořit Festival
těhotenství, porodu a rodičovství.
Zrození nového života je ten největší zázrak v našem lidském bytí. Je to chvíle, která patří
mezi nejvýznamnější momenty života každé ženy. Současně je to ten nejdůležitější okamžik
nejen pro rodiče narozeného miminka, ale i pro dítě samotné. Je to začátek, který význam něovlivňuje kvalitu života i zdraví, a proto by měl být pro naše děti ten nejlepší možný –
přirozený, chráněný, klidný a přívětivý.
Za posledních 40 let došlo v našem porodnictví k velkému pokroku v ochraně života
novorozence i matky. Jsem si jist, že jsme všichni za tento pokrok vděční. Současně ale platí, že je stále, co zlepšovat. Jsem přesvědčen, že české porodnictví se může nadále zlepšovat. Ato nejen prostřednictvím nových technologií, ale také uznáním dříve podceňovaných vědeckých poznatků a výpovědí všech, kteří se narození dítěte účastní, zvláště pak samotných žen. Vždy lze dále rozvíjet i vzájemné porozumění, úctu a snahu o zohlednění jejich potřeb a přání.
Narození dítěte bylo a stále by mělo být zcela přirozenou součástí života. Je to období
radostné, ducha povznášející a plné pozitivních změn. Je také velmi intenzivní, může být i
nebezpečné a zaslouží si ochranu lidskou i lékařskou. Chránit vznikající život a léčit nemoc je ale rozdíl. Zrození života není nemoc. Mějme to prosím stále na paměti.
Na závěr bych rád popřál Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství vše dobré, hodně
vzájemného naslouchání a snahu o spolupráci a sounáležitost všech, kteří jsou přítomni
zázraku zrození nového člověka.
Jsem rád, když mohu podpořit každý takový projekt jako je právě Festival o těhotenství,
porodu a rodičovství.

S úctou

Ing. Miloš Růžička
Starosta MČ Praha – Ďáblice, pražský zastupitel, předseda Výboru pro zdravotnictví a
bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy