Homo Ecologicus: Zdraví


V každém věku a každé životní etapě můžeme více či méně regulovat svou spotřebu a tím přímo působit na zdraví své a svých blízkých.
Fyzické zdraví je obrazem zdraví duševního. Víme, že duševní klid, pohoda a vyrovnanost jsou nejlepší předpoklady pro dlouhodobé zdraví. Dodržování zdravé životosprávy nám přináší radost. Pravidelně a střídmě jíme, pijeme, pobýváme na čerstvém vzduchu a spíme.

Důležitá je aktivita, smysluplná činnost, dobré úmysly a vztahy s ostatními a okolním prostředím.

Pokud nemoc přijde, vítame ji. Ukazuje nám totiž další směřování a dává nám možnost růst. Tento postoj nám umožňuje převzít odpovědnost za uzdravení (s kterým nám třeba někdo pomůže).

Pokud je to možné, upřednostňujeme přírodní způsoby léčby – aromaterapii, fytoterapii, homeopatii apod.