fbpx

Místo konání

Ateliér ve Sněmovní 7
Sněmovní 174/7, Praha 1 - Malá Strana

Datum

15 Kvě 2019

Čas

19:15 - 20:45

Cena

150 Kč

Typ akce

Workshop

Nezapomenutelný porodní dialog muže a ženy – Mgr. Natálie Sedlická, MSc., Ing. Martin Nemrava, MBA

Muž a žena jsou dva rozdílné světy tělesné, a od toho se dost možná odvíjí i jejich rozdílný svět myšlenkový a duševní, bod jejich nazírání. Momenty intenzivních spojení jsou sexualita, společné dítě. Porod. Má být muž přítomen? A jak potom vypadá nebo může vypadat jejich „porodní dialog“? Dá se dopředu na něčem dohodnout a „ukoučovat“ pak živelnost dění, které ani jeden z partnerů nemá a nemůže mít zcela pod svou kontrolou?  

 

Mgr. Natálie Sedlická, MSc.

Porodní asistentka a průvodkyně cyklem zahraničních seminářů, Praha, ČR

Natálie Sedlická studovala tři roky medicínu, nyní je porodní asistentka. Vystudovala bakalářský obor porodní asistence a magisterské vzdělání v oboru psychoterapie na Masarykově univerzitě v Brně. Jako bakalářskou práci přeložila studii s názvem: „Komparativní studie českého a holandského porodnictví“. Diplomovou práci vypracovala na téma: „Porodní trauma a jak jej ženy, které jím prošly, zpracovávají.“ 

Natálie je také shiatsu terapeut, absolvovala tříletou školu Shiatsu a tříletou školu akupunktury. Je v akreditovaném komplexním profesionálním psychoterapeutickém výcviku systemického přístupu. Natálie Sedlická využívá všech svých schopností a dovedností k poskytování komplexní kontinuální péče ženám na vysoké úrovni kvality.

Dále studovala magisterské studium na Univerzitě v Amsterdamu a má praxi ze soukromých porodnických center v Nizozemí. V současné době ukončuje Master of Science na Caledonian University v Glasgow. Titul disertační zvolila: „Kvalitativní studie, zkoumající preference porodní péče mezi skupinou českých žen, jako možný nástroj pro vytvoření efektivní budoucí primární porodní péče“.

V roce 2011 byla zastupovat ČKPA na mezinárodním kongresu porodních asistentek v jihoafrickém Durbanu. Tři roky pracovala v organizačním výboru pro 30. mezinárodní kongres porodních asistentek ICM, který probíhal v červnu 2014 v Praze. Na tomto kongresu vedla také workshop Shiatsu for pregnancy and labour.

Jako zakladatelka iniciativy Jak jinak představuje široké veřejnosti možnosti porodní péče, které jsou v západních zemích standardem. Jejím snem je fungující porodní dům, ve kterém budou mít ženy v České republice, jejich děti a celé jejich rodiny očekávaný komfort spojený s bezpečnou, profesionální, odbornou, ale zároveň laskavou a respektující péčí.

Ing. Martin Nemrava, MBA

Moje hlavní role je „aby se to opravdu stalo“ – aby v České republice vznikla síť porodních domů, jako je tomu ve vyspělém světě. Tedy aby se to, co je ve světě ověřené a podložené vědeckými poznatky a důkazy, a po čem touží v ČR již celé generace maminek, dětí a tatínků, aby se to stalo skutečností. A proto jsme založili „Asociaci pro porodní domy a centra, z.s.“ (APODAC) a stali se součástí Evropské sítě porodních domů „Midwifery Unit Network“ (MUNet).

Když jsem na začátku roku 2014 vyslyšel pozvání projektu „Jak jinak“ v českém porodnictví, tak jsem nabídl, že mohu půl roku pomoci projekt rozjet. Nicméně toto téma mě, i jako otce tří již dospělých dětí, zcela pohltilo. Důvodů bylo hodně, ale ten hlavní důvod bylo zjištění, že porod je jedna z nejdůležitějších fází našeho vývoje s dalekosáhlými důsledky pro celý náš život. A jak důkazů o lepší dostupné péči ve světě přibývalo, bylo mi jasné, že tento projekt se stává mým životním posláním.

Jsem manažer, který vzhledem ke svým zkušenostem rozumí datům a faktům a umí je interpretovat. A tato data a fakta hovoří jasně o mnoha oblastech, ve kterých za vyspělým světem v porodní péči zaostáváme.  Nejsem lékař a náročné práce lékařů si nesmírně vážím. Naše medicína skutečně patří ke světové špičce, pokud se jedná o akutní péči zachraňující životy. Těhotná žena je ale většinou zdravá žena a „akutní péče“ je často nejen zbytečná, ale i nevhodná a škodlivá. Nicméně považuji za důležité, aby se „s vaničkou nevylilo i dítě“, a proto hledám spolupráci a rozumný konsensus odborníků, ne střet extrémních názorů.

Více informací o mých dosavadních profesních zkušenostech z oblastí vývoje v kosmickém průmyslu, mezinárodního obchodu v obalovém průmyslu, manažerských pozic v automobilovém průmyslu a současné praxe poradce, lektora a kouče firemního managementu a externího projektového manažera najdete v případě zájmu na http://www.linkedin.com/in/martinnemrava (pouze v angličtině).