Zásady ochrany osobních údajů

S vašimi osobními údaji vždy zacházíme s respektem a péčí

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://www.respektkporodu.cz.

Jsme Hnutí za aktivní mateřství, z.s., se sídlem Dlouhá 734/27, 110 00 Praha 1, IČO 70800758 (dále jen „HAM“) a jsme organizátorem Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství a Světového týdne respektu k porodu ONLINE (dále jen „Festivaly“). V této souvislosti a pro tento účel provozujeme web www.respektkporodu.cz (dále jen „web“) a facebookový profil https://www.facebook.com/respektkporodu/ (dále jen „Facebook“).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Pokud jste účastníkem našich webinářů, zakoupíte si vstupenku na Festival online, pokud si objednáte některý z našich produktů například i prostřednictvím zprostředkovatelů, abychom Vám mohly zaslat přístupy na webinář, podrobné informace o průběhu a službách dostupných účastníkům Festivalů, nebo jste jen návštěvníkem těchto stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Proto zde uvádíme, jak s osobními údaji nakládáme, jak je chráníme, a jaká práva máte podle nařízení EU č. 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů, označovaného jako GDPR (General Data Protection Regulation).

Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je HAM.
Provozuje webové stránky web, Facebook a některé další webové stránky. 

Jak nás můžete kontaktovat?

O návštěvníky našich webů pečujeme s respektem a láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: info_festival@iham.cz.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k naším elektronickým produktům a službám. Pokud si objednáte některý z našich elektronických produktů a služeb, potřebujeme vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Účetnictví pro nás zpracovává Ing. Darina Bláhová, IČ: 48067946 a využívá účetní software Pohoda od společnosti Stormware s.r.o.

Přímý marketing přes e-mail

Vaše osobní údaje:

 • e-mail
 • jméno
 • pohlaví
 • jaké stránky na našem webu navštívíte
 • na co klikáte v e-mailu
 • kdy e-maily nejčastěji otevíráte

využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků a dalších námi posktytovaných online produktů (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou související s tématy Festivalu, tedy mateřstvím, porodem, poporodní péčí, rodičovstvím, vzděláváním a výchovou (dále jen „Tématika„). Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb, jako váženému zákazníkovi vám budeme newslettery s Tématikou na základě oprávněného zájmu zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem “odhlásit se“ v patičce každého našeho e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto odkazu, popř. vypnout cookies v prohlížeči. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz Facebook Messenger

Pokud kontaktujete naši stránku na Facebooku skrze aplikace pro zasílání zpráv Messenger („dále jen „Messenger„), požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráv s Tématikou. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávy po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Zasílání zpráv můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo „stop“ a další zprávy vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb
 • Blueboard.cz – doména a hosting

Blueboard.cz Webhosting s.r.o., IČ :05448565, Kováků 3280/5, 150 00 Praha 5

Analytické nástroje
 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora
 • Facebook pixel

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 • MailerLite – hromadné rozesílání emailů

UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Prodej vstupenek online
 • Smsticket

Smsticket s.r.o., IČ: 29298814, se sídlem Štefánikova 1, 602 00, Brno

Rezervační online systém
 • SuperSaas – rezervační systém pro zapojení dobrovolníků na Festivalech

SuperSaaS B.V., VAT No. NL851261474B01, Keizersgracht 639, 1017 DT Amsterdam Netherlands

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme:

 • vaši IP adresu
 • jak dlouho se na stránce zdržíte
 • ze které stránky přicházíte
 • přicházíte-li díky některému z našich partnerů

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, propojení partnerských webů a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam, popř. vypnout cookies v prohlížeči. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?
 • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info_festival@iham.cz.

Máte právo na informace, které plní již tento informační dokument stanovující zásady zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě vašeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Platnost a aktualizace

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2020.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na webu na adrese http://respektkporodu/ochrana-osobnich-udaju/.

Podívejte se na tuto stránku kdykoli, když chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

Děkujeme vám za vaši důvěru!