Předchozí ročníky

Historie pražského festivalu a Světového týdne respektu k porodu v ČR

13. ročník (2018)    12. ročník (2017)    11. ročník (2016)    10. ročník (2015)

9. ročník (2014)    8. ročník (2013)    7. ročník (2012)    Starší ročníky

Světový týden respektu k porodu je osvětová akce (nejen) pro rodiče a odborníky z řad porodních asistentek a lékařů. V České republice, konkrétně v Praze se k němu už od roku 2006 připojuje naše organizace Hnutí za aktivní mateřství a pořádá pravidelný informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Ten byl po několik prvních ročníků nazýván Umění porodit, nyní nese oficiální název Festival o těhotenství, porodu a rodičovství.

Dopoledne pracovních dnů jsou vyhrazena školám, odpoledne pak v sálech sousedících s expozicí probíhají přednášky, workshopy, filmové projekce a diskuse. Vybrané akce jsou akreditované pro zdravotníky, kteří je mohou využít v rámci celoživotního vzdělávání.

Otcem zakladatelem této osvětově-manifestační akce je Francouz Bernard Bel, civilním povoláním programátor, který na počátku prostě jen hledal se svou ženou přátelskou a vstřícnou porodnici, kde by se mohlo narodit jeho první dítě. Dnes je jeho syn dávno dospělý, a vedle tradice Světového týdne respektu k porodu založil Bernard i Frankofonní alianci pro respektovaný porod. Všechny tyto aktivity upozorňují na nevhodné a škodlivé postupy, navzdory výsledkům výzkumů v porodnictví mnoha zemí stále rozšířené.

Společným cílem akcí Světového týdne respektu k porodu je propagace normálního porodu a přátelské porodní péče pro matku a dítě v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.